ARKIV (opdateringer af artikler m.v. kan løbende forekomme)

2014:

2015:

2016:

Magnus Falko

ÅND OM STOF & STOF OM ÅND


falko.nu

STOF OM ÅND & ÅND OM STOF

ANTROPOSOFI

Ordet betyder visdom om mennesket (antropos: menneske, sophia: visdom).

Antroposofi er ikke en religion, men en erkendelsesvej funderet på åndsvidenskab.

Antroposofien blev grundlagt af Rudolf Steiner (1861-1925), der gav impulser til medicin, pædagogik, økonomi, landbrug, arkitektur, kunst m.v. – Hans opdagelser og ideer er tiltrængte som aldrig før.

Temasiden rummer artikler og tips om antroposofiske tanker og tiltag.

"At leve i kærlighed til handlingen og lade leve i forståelse for den fremmede vilje er de frie menneskers grundmaksime." – Rudolf Steiner

Vil du forstørre/formindske netsiden? Tryk på henholdsvis tasterne 'Ctrl' og '+' eller 'Ctrl' og '-'


ANTROPOSOFI

Aflyttet

OBS

EU

Miljø & sundhed

Kreativitet

Ånd & kultur – og humor