ARKIV (opdateringer af artikler m.v. kan løbende forekomme)

2014:

2015:

2016:

Magnus Falko

ÅND OM STOF & STOF OM ÅND

JOHANNES HOHLENBERG OM STATEN

OG EUROPAS FORENEDE STATER

En af Danmarks og Europas lysende ånder var Johannes Hohlenberg (1881-1960). Bogen 'Kulturens forvandling' (Vidarforlaget, Oslo, 1995) bringer en række af Hohlenbergs essays. På bogens norske omslag står blandt andet følgende:

Rundt 1919 ble Hohlenberg kjent med Rudolf Steiner. Steiners prosjekt – fornyelsen av den kristne, middeleuropeiske esoterikk – hadde appell til grunnmotiver i Hohlenbergs egen livsinnstilling og det opstod raskt et nærmere samarbeide. Han ledet i en årrække det antroposofiske arbeidet fra Danmark og fra 1933 til -40 formet han sammen med den norske dikter og essayist Alf Larsen (1885 - 1967) kulturtidsskriftet "Janus".

I "Janus" og et annet norsk tidsskrift, "Vidar", som han også redigerte, fremla Hohlenberg den viktigste del av sin omfattende, essayistiske produksjon.

Navnet Janus inspirerede sidenhen til det danske, antroposofiske – nu hedengangne – tidsskrift af samme navn. Bærende kræfter bag dette tidsskrift var blandt andre Oskar Borgman Hansen og Hans-Jørgen Høinæs.

Forneden på netsiden her følger en kopi af Hohlenbergs essay „EUROPAS FORENEDE STATER“ fra ovennævnte, antroposofiske tidsskrift Vidar, 1929. Jeg har tilladt mig scanning af tidsskriftet, da der ikke står noget om copyright, og essayet desuden indgår i 'Kulturens forvandling' til skue for alle. I gen(ud)givelsen i 'Kulturens forvandling' står dette essay lige efter essayet 'Det nye enevælde', der kritisk og skarpsindigt behandler vor tids kombinerede national- og enhedsstat.

Vist ser jeg, at det i Danmark mere end så mange andre lande endnu er en smule mindre svært for det enkelte menneske at gøre sig gældende gennem denne statsform end gennem EU, men det er håbløst at vifte om sig med sådanne gradsforskelle. Der er begge steder tale om lapperier inden for noget overordnet sygt, og lapperierne berettiger ikke dette statsbegreb. Det samme ser jeg med EU, som mere og mere ligner et Europas Forenede Stater.

Disse ord skal ikke forstås derhen, at jeg har illusioner om et 'perfekt samfund'...

Essayet 'Det nye enevælde', som af rettighedsgrunde ikke er med her, skitserer, hvad Steiner fremlagde som medicin på det statsapparatlige niveau: "trefoldiggørelsen" (af nogle kaldet ”tregreningen”) af den sociale organisme. Resten er – kort og forsimplet fortalt – op til den enkeltes livsførelse og 'solidariske individualisme' i fællesskabets organisme. Parløbet mellem de to essays viser tydeligt, at det er fuldt muligt at ville noget andet end EU – eller noget lignende EU – samtidig med at være imod det for tiden herskende statsbegreb. I sit essay om Europas Forenede Stater fremviser Hohlenberg nærmest et profetisk klarsyn, ikke mindst på de to afsluttende sider. Hvad der står der, ser vi i dag med den Europæiske Union.

Her følger først nogle kloge ord – "ugleæg" – hvoraf langt de fleste ifølge mine snart mangeårige iagttagelser kan gælde såvel for EU, der stadigt mere har karakter af stat, som nationalstaten og enhedsstaten. Hohlenberg var som mig klart kritisk over for alle tre konstruktioner. Der er tale om scanninger fra 'UGLEÆG – en samling aforismer', Hasselbalchs Kultur-Bibliotek, 1952. Bogen nævner ikke noget om copyright.


Fra

'UGLEÆG':

Essayet

'EUROPAS FORENEDE STATER'

falko.nu

STOF OM ÅND & ÅND OM STOF

#