ARKIV (opdateringer af artikler m.v. kan løbende forekomme)

2014:

2015:

2016:

Magnus Falko

ÅND OM STOF & STOF OM ÅND

OM TREFOLDIGHED

I DEN SOCIALE ORGANISMEUdgivet i sensommeren 2014. Opdateret 31. august 2017.


Allerførst: Der er næppe fundet nogen god dansk oversættelse af Rudolf Steiners tyske betegnelse Dreigliederung. Den treleddede eller trefoldige sociale organisme (eller ditto samfundsorganisme) kommer det i nogles øjne nærmere end den mest udbredte danske oversættelse: 'tregrenede'. Der er i trefoldigheden netop ikke tale om en forgrening ud fra samme punkt, men om tre individuelle samfundssfærer: Den kulturelt-åndelige, den politisk-retslige og den økonomiske. Med en individuel økonomisfære menes her ikke kapitalistisk nyliberalisme og profittankegang.


Hvad er den trefoldige samfundsorganisme? – Gode links i udvalg:


http://antroposofi.dk/tregrening/

https://en.wikipedia.org/wiki/Social_threefolding

http://threeman.org/?p=1444

http://threeman.org/?page_id=10 (artikler af den antroposofisk funderede historiker Terry Boardman. Disse artikler relaterer på forskellig vis til trefoldighedstanken).

http://www.globenet3.org/

https://anthropopper.wordpress.com/?s=threefold#

falko.nu

STOF OM ÅND & ÅND OM STOF


ANTROPOSOFI

Aflyttet

OBS

EU

Miljø & sundhed

Kreativitet

Ånd & kultur – og humor