ARKIV (opdateringer af artikler m.v. kan løbende forekomme)

2014:

2016:

2018:

Magnus Falko

ÅND OM STOF & STOF OM ÅND

falko.nu

STOF OM ÅND & ÅND OM STOF

OBS

OBServationer om samfundet


Normalt står OBS for Oplysning til Borgerne om Samfundet. Men ikke her, da begrebet borger er forældet og ikke dækkende for mennesket.

Her er observationer om Danmark og Verden, magtens kulisser og andre fænomener – både de sunde og de sjove og dem, vi må værne os imod eller forandre.

Overvågning ('Aflyttet'), EU, ånd, miljø og andre samfundsaspekter har egne faneblade her på falko.nu

Vil du forstørre/formindske netsiden? Tryk på henholdsvis tasterne 'Ctrl' og '+' eller 'Ctrl' og '-'

Tak til commons.wikimedia.org for fotografiet.


Antroposofi

Aflyttet

OBS

EU

Miljø & sundhed

Kreativitet

Ånd & kultur – og humor