ARKIV (opdateringer af artikler m.v. kan løbende forekomme)

2015:

2016:

Magnus Falko

ÅND OM STOF & STOF OM ÅND

ATTRAKTIVT LANDBRUG FOR AFRIKAS UNGE

DEBATINDLÆG

Af Magnus Falko. I dagbladet Information 18. august 2015

Mange unge afrikanere vender landbruget ryggen og søger mod byen. Det udgør endnu en trussel mod afrikanernes fødegrundlag. Mere attraktive landbrugsmetoder samt sociale fællesskaber er løsningen på denne udfordring.


Læs indlægget:

https://falko.nu/sundnatur-afri-ung-agro.html

falko.nu

STOF OM ÅND & ÅND OM STOF

MILJØ & SUNDHED

Vores fremtid på Jorden afhænger helt af, om vi erkender vores forbindelse med naturen og tænker, føler og handler derefter.

Forbindelsen åbenbares måske tydeligst i det videnskabelige faktum, at hele vores krop inklusive hjernen nu engang består af det, vi indtager af føde og væske og af indholdet i luften og hudoptagelige stoffer omkring os.

Temasiden her vil bringe artikler og gode tips om både problemer og løsninger.

Min baggrund er blandt andet kurser i urtemedicin og økologi samt en fortid i miljøorganisationen NOAH – Friends of the Earth Denmark, som jeg stadig yder lidt hjælp og konsulentbistand nu og da.

KENDER DU DIN OMEGA-6/3-BALANCE?

ARTIKEL

Af Magnus Falko, 21. marts 2016

Opdateret 10. maj 2016

Talrige livsstilssygdomme og lidelser i dag kan relateres til kronisk inflammation. Årsagen er kroppens ubalance mellem fedtsyrerne omega-3 og omega-6, og ubalancen skyldes generelt det ringe fødegrundlag fra vore dages landbrug.

Men der er kommet en nem og videnskabelig vej til at teste din omega-6/3-balance og gøre noget ved den, mens vi vel at mærke arbejder for et bedre landbrug!


Læs artiklen:

https://falko.nu/sundnatur-omega.html

Vil du forstørre/formindske netsiden? Tryk på henholdsvis tasterne 'Ctrl' og '+' eller 'Ctrl' og '-'


Antroposofi

Aflyttet

OBS

EU

MILJØ & SUNDHED

Kreativitet

Ånd & kultur – og humor