ARKIV (opdateringer af artikler m.v. kan løbende forekomme)

2014:

2015:

2016:

Magnus Falko

ÅND OM STOF & STOF OM ÅND

MELLEM NATIONALISME OG FØDERALISME


Bidrag til antroposofiske studier


STUDIEBIDRAG


Af Magnus Falko. Udgivet 21. september 2015, opdateret og udvidet 15. oktober 2017


Studiebidraget 'Nationalitet, individ og EU' (KLIK) fra 2014 anbefales som supplement. Det studiebidrag blev udvidet den 11. december 2015.


På den ene side kritiserede Rudolf Steiner nationalstaten og i det mindste visse udtryk for ”folkenes selvbestemmelse”. På den anden side erklærede han i sin bog ‘Grundtræk af en erkendelsesteori’: ”Man mener at kunne indrette alle folkeslags forfatninger efter en bestemt skabelon. Men et folks forfatning er ikke andet end dets individuelle karakter, som er lagt ind i fast bestemte lovformer. Den, som vil afstikke den retning, hvori en bestemt aktivitet hos et folk skal bevæge sig, må ikke påtvinge det noget ydre: han må simpelthen udtale, hvad der ligger ubevidst i folkekarakteren.”

Hvordan harmonerer de to budskaber med hinanden, særligt med hensyn til de stadigt kraftigere magtcentraliseringer (såsom EU) samt behovet for mellemfolkeligt samvirke?


Kapitler:

1: Basale begreber i studiebidraget

2: På den ene side

3: På den anden side

4: Er det egentlig selvmodsigelse?

4.1: Folkesjæle, ærkeengle og geografiens åndsvæsener

4.2: ‘Selvbestemmelse’ bundet op på enhedsformen

5: For tidlig føderalisme vil blive tyranni

6: Steiner-kritik af føderalisme?

6.1: ‘Grundtræk af en erkendelsesteori' er et eksempel

6.2: ‘Selvbestemmelse’ bundet op på enhedsformen

7: Steiner om ”salami-taktikkens” ukristelighed

7.1: EU's transatlantiske tråde som eksempel

7.2: Der er trods alt nogle, der vover at sige det højt


Læs studiebidraget online eller offline ved at klikke HER for printvenlig pdf-fil#

falko.nu

STOF OM ÅND & ÅND OM STOF


ANTROPOSOFI

Aflyttet

OBS

EU

Miljø & sundhed

Kreativitet

Ånd & kultur – og humor