ARKIV (opdateringer af artikler m.v. kan løbende forekomme)

2015:

2016:

2018:

Kommende artikler:

Magnus Falko

ÅND OM STOF & STOF OM ÅND

ULOVLIG LOGNING: BREV TIL AVISERNE


E-mail sendt til Politikens chefredaktion 12. februar 2018

En omtrent tilsvarende vil snart blive sendt til landets øvrige ledende avisredaktioner


(Danmarks Riges Grundlov: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=45902 )


Af Magnus Falko. Udgivet 13. februar 2018


Til chefredaktøren med venlig anmodning om videresendelse til det øvrige lederkollegium:


Jeg skriver foranlediget af Politikens leder den 4. februar, som bl.a. anførte: "Vi accepterer, at PET registrerer personfølsomme oplysninger, fordi vi tror på, at det beskytter os alle mod forbrydere og terrorister, der med vold og våben vil bekæmpe vores frihed og åbenhed."https://politiken.dk/debat/ledere/art6325202/Regeringen-m%C3%A5-sikre-effektivt-tilsyn-med-PET

Nu må et 'vi' altid defineres, men det er prisværdigt, at I skriver om logningen, da dette alvorlige emne er undereksponeret. Den nævnte leder synes dog ikke at udvise tilstrækkelig indsigt i visse basale problemer og spørgsmål ved denne overvågning, der jo vel at mærke er ulovlig. Jeg vil her venligst indkredse dem:


#1: Brevhemmelighed har vi haft i umindelige tider. Men Staten krænker den og Grundlovens §72 ved at lade alle borgeres elektroniske post logge. Alle danskere – også i Politikens Hus – bør spørge sig selv: Hvorfor skal brevhemmeligheden pludselig krænkes, blot fordi data er blevet digitale?


#2: Forsvarerne af denne masseovervågning siger ligesom Politikens leder 4. februar, at vi med logningen forsvarer vores frihed og åbenhed. Men den begrundelse forudsætter nødvendigvis, at magthavere og myndigheder selv er uskyldsrene og ufejlbarlige frihedsforbilleder. Og det er de ikke.

Eksempler er Tibetsagen, Tamilsagen, de stadige sager om myndigheders brister i datasikkerheden, og at miljøorganisationen Greenpeace i 2005 blev dømt efter Terrorloven (!) for at trænge ind i landbrugets hovedsæde Axelborg og udrulle et banner med påskriften 'Nej til GMO-svin'.

(Sidstnævnte sag var og er den, at produktionen af genmodificeret soja til vores svinefoder rydder regnskove i Sydamerika, og at sojaindtoget medfører sult blandt de oprindelige folk – og der ses kræft, dødsfald, misdannelser og ufrivillige aborteringer blandt lokalbefolkninger som følge af de stærke sprøjtemidler. Dette ved jeg som tidligere aktiv i miljøorganisationen NOAH – Friends of the Earth Denmark).

Så hvem er terroristerne her? Var den dom udtryk for frihed og åbenhed? Og hvad kan myndighederne så ikke også definere som terror?


#3: Og så er der frasen, at "man kan være rolig, hvis man intet har at skjule". Alle har imidlertid et privatliv, eksempelvis adgangskoder. Og privatliv har i flere sammenhænge betydning for sikkerheden, både for individer, organisationer, myndigheder, firmaer og stater. Vi må alle spørge: Hvis "almindelige danskere" ikke har noget at skjule, hvorfor skal de så overvåges?

Flere problemer ved "frygtfrasen" kan læses i min artikel Om "Intet at skjule – intet at frygte": https://falko.nu/aflyttet/frygtfrasen.html


#4: Justitsminister Søren Pape Poulsen meldte som "kompromis" ud i fredags*, at borgerne skal have direkte besked, hvis myndigheder bruger borgerens egne data til at kontrollere, om han eller hun begår socialt bedrageri. Men det ændrer jo ikke ved, at vi alle stadig logges – og at disse 'Big Data' kan bruges eller misbruges til hvad som helst, være sig af danske myndigheder, af kriminelle eller af fremmede magter, der opsnapper dem.


#5: At blive informeret om (visse) anvendelser af logning beroliger absolut ikke mig og mange andre. Vi ønsker, at logningen ganske enkelt stopper. Jamen, hvad så med terrorismen? Til det spørgsmål vil jeg svare: Hvis jeg var terrorist, og jeg så, at overvågningen blev mere højteknologisk, så ville jeg bare blive mere lavteknologisk. Logning sikrer ikke imod virkelig terror, men indskrænker friheden.

Jeg håber inderligt, at du/I vil reflektere over ovenstående og frit lade refleksionerne afspejles i avisen. Jeg anbefaler hjemmesiden https://ulovliglogning.dk/ for yderligere information.


*: https://www.version2.dk/artikel/pape-vil-opbloede-kontroversiel-datalov-borgere-skal-underrettes-1084333


Venlige hilsener

Magnus Falko


#

falko.nu

STOF OM ÅND & ÅND OM STOF


Antroposofi

AFLYTTET

OBS

EU

Miljø & sundhed

Kreativitet

Ånd & kultur – og humor