ILLUSTRATION, MALERI

OG SKULPTUR

Denne temaside vil fortælle om og vise diverse af mine

● malerier

● illustrationer – hjemmeøvelser og bestillingsopgaver

● skulpturer

Jeg modtager gerne anmodninger om illustrationsarbejder. Jeg har tegnet for miljøorganisationen NOAH, Sankt Ansgars forlag, m.fl.

 

ILLUSTRATIONER EKSEMPLER:

 

 

 

(Ved detaljerede billeder: Klik på billedet for større gengivelse)

 

Ovenstående: Illustration til bogen 'Når du rejser dig af støvet' skrevet af Sven Damsholt. Sankt Ansgars forlag, 2000.

Oprindelig bad Sven mig lave tegningen til brug for en artikel i Berlingske Tidende, som han håbede, avisen ville bringe. Artiklen blev ikke til noget, og så skulle tegningen i stedet indgå i bogen. Her var formatet betydeligt mindre, og det gik ud over gengivelseskvaliteten. Den lektie lærte mig at stå fast, når det gælder at kræve klarhed om det endelige produkts grafiske forhold, før jeg siger ja til noget. Bortset fra dette var samarbejdet med den gode Sven Damsholt vældig fint.

 

*

'Magnus på loftet', 2004, farvelagt 2008.

 

*

Kvan

 

*

Træ-ølkrus, øvelse

 

*

 

Om gm-afgrøder (gensplejsede afgrøder):

*

*

*