ATTRAKTIVT LANDBRUG FOR AFRIKAS UNGE

 

 

DEBATINDLÆG

 

 

af Magnus Falko i dagbladet Information 18. august 2015

 

Avisens netudgave: http://www.information.dk/542253 (rul ned). Redaktionen forkortede og redigerede mit indlæg. Jeg foretrækker originalen, som er her:

 

Informations artikel ’Afrikanske unges ambitioner kvæler landbruget’ 10. august bør vække eftertanke hos os alle, inklusive ngo’er, politikere og forskere. Heller ikke afrikanere kan leve uden landbrug, så hvordan kan de gøre landbruget miljøbæredygtigt og samtidig attraktivt for de unge? De kan gøre det, der også er brug for hos os. To spor må følges ad: Mere attraktive landbrugsmetoder samt sociale fællesskaber, der indbefatter at gøre landbrugsdriften og bevidstheden om sit eget fødegrundlag til en del af livet. Et lysende eksempel på dette er Sekem i Ægypten, der siden 1977 bogstaveligt talt har gjort et ørkenlandskab til et frodigt landbrugserhverv gennem biodynamiske metoder. Ideer som Community-Supported Agriculture (CSA) kan knytte tråd mellem landdistrikter og de unge, der flytter til byerne, og i byerne kan man inspirere til øko-byhaver med skiftehold fordelt på mange.

 

Den, der vil hjælpe Afrika, må være ydmyg og vide, at der kun skabes varige værdier gennem tæt og ligeværdigt samarbejde med de lokale og uden egoistiske bagtanker om selv at score profit gennem eksempelvis kemi-afhængige frø eller gensplejsning. Dette betyder ikke, at afrikanerne skal ”holdes fast i fortiden” og kun have en hakke til rådighed. Modstandere af genmodificerede afgrøder kaldes alment teknologiforskrækkede, men det er en skrøne. Spørgsmålet er alene, hvilke teknologier og teknikker det er klogest at satse på.

 

Miljøorganisationen NOAH’s genteknologigruppe påpegede allerede i 1999 i en rapport blandt andet: ”Forskere fra DTU og Danmarks Jordbrugsforskning er (1999) godt i gang med at udvikle lugerobotter, der ligeledes helt vil kunne overflødiggøre herbicider i det konventionelle jordbrug”. På KU Life har professor Jacob Weiner forsket i – via traditionel forædling – at gøre afgrøder tolerante over for ukrudt i stedet for at sprøjte eller luge ukrudtet. Det er jo genialt!

 

Jeg spørger: Hvad sker der inden for sådanne forskningsfelter i 2015? Jeg håber, at politikerne vil prioritere forskningen i de robuste landbrugsmetoder, der baserer sig på biodiversitet i afgrøderne frem for gensplejsning, jf. forskning af blandt andre lektorerne Sven-Erik Jacobsen og Marten Sørensen, KU Life.

 

 

- - -

 

Netudgaven af den omtalte Information-artikel har åbenbart en anden overskrift end i papirudgaven. Her er netudgaven: http://www.information.dk/541514

 

Hjemmeside for Sekem: http://www.sekem.com/

 

Wikipedia om Sekem: https://en.wikipedia.org/wiki/SEKEM

 

Wikipedia om CSA: https://en.wikipedia.org/wiki/Community-supported_agriculture

 

Citatet fra NOAH er fra den lille rapport 'Miljøkonsekvenser ved den Roundup-resistente foderroe' af Bo Normander og Magnus Falko. Rapporten nævner flere interessante, grønne landbrugsforsøg: http://www.noah.dk/gentek/genroe.html