Kommende artikel:

 

Steiner om nationalitet

(udgives formentlig engang i 2017)

EU – Romerriget opdateret?

– Bidrag til antroposofiske studier

Fotoet ovenfor er ikke et fototrick. Det er fra 29. oktober 2004, hvor underskrivningsceremonien for EU’s forfatningstraktat fandt sted. Historiens ring forsøges sluttet. Over de 72 mænd og 4 kvinder ses en blå og gyldengul triumfbue, formet som omega (tegnet for afslutning), med den latinske inskription Europaeae Rei Publicae Status, på dansk: Den Europæiske Stats Forfatning.

Forfatningen blev let omskrevet efter nejerne i Frankrigs og Nederlandenes folkeafstemninger og udgør i dag EU's traktat. Derudover foretager EU jævnligt nye magtcentraliseringer.

Dette bidrag til antroposofiske studier ser nærmere på symbolikken og dens betydning samt på udtalelser, som Steiner bragte – såsom advarslen i 1924 om planer vedrørende gendannelsen af det Hellige Romerske Imperium og dettes romersk-katolske væsensprincipper.

Studiebidraget er i to dele.

 

"Hvis det ikke skulle lykkes at oprette Det Hellige Romerske Rige af Tysk Nation, og det vil lykkes – sådan siger folk – men hvis det ikke skulle lykkes, så vil vi finde andre midler til at udrydde revl og krat af nutidens mest genstridige og farlige bevægelser, og det er den antroposofiske bevægelse og bevægelsen for Religiøs Fornyelse (Kristensamfundet)"

– Rudolf Steiner, 11. april 1924

 

Link til 'EU – Romerriget opdateret?': KLIK HER

Er den Europæiske Union et forsøg på at genskabe det 'hellige tysk-romerske rige' i opdateret form? Hvis ikke, så gøres der under alle omstændigheder alvorlige forsøg i EU-toppen på at imitere et sådant forsøg.

Der er indikationer på, at Rudolf Steiner var bekendt med disse planer og talte om dem i advarende vendinger.

STUDIEBIDRAG

 

Ordet antroposofi betyder visdom om mennesket (antropos: menneske, sophia: visdom). Antroposofi er ikke en religion, men en erkendelsesvej funderet på åndsvidenskab. Antroposofien blev grundlagt af Rudolf Steiner (1861-1925), som gav impulser til medicin, pædagogik, økonomi, landbrug, arkitektur, kunst m.v.

 

"At leve i kærlighed til handlingen og lade leve i forståelse for den fremmede vilje er de frie menneskers grundmaksime."

– Rudolf Steiner