'SPØRGEBESVARELSE EFTER DET FØRSTE FOREDRAG'

 

i GA 332a, 1. foredrag af 6

 

'DET SOCIALE SPØRGSMÅL SOM ÅNDS-, RETS- OG ERHVERVSSPØRGSMÅL'

 

af Rudolf Steiner

 

Zürich, 24. oktober 1919

 

 

Udgivet 7. november 2016

 

 

En ældre, dansk transskribering, der er udgået af Antroposofisk Bogsamling København, indeholder Rudolf Steiners svar på tilhørernes spørgsmål efter foredraget 'Det sociale spørgsmål som Ånds-, Rets- og Erhvervsspørgsmål'. Foredrag, spørgsmål og besvarelser fandt sted på den samme dag. I kolofonen for den danske transskribering står dette oplyst:

 

"Oversat til studiebrug for medlemmer af Det Antroposofiske Selskab af Agnete Uhrbrand 1974. Studietjenesten."

 

Steiners spørgebesvarelse indgår ikke i denne engelske oversættelse af foredraget i Rudolf Steiner Archive and e.lib (www.rsarchive.org); http://wn.rsarchive.org/GA/GA0332a/19191024p01.html

 

Jeg anser spørgebesvarelsen for et væsentligt og, som så ofte med Steiner, højaktuelt dokument. Det berører sociale aspekter fra metodefrihed i skolerne til værdibestemmelse og kreditvæsenet. Et omdrejningspunkt er Steiners idéer om den treleddede/trefoldige sociale organisme. I transskriberingen er anvendt det desværre endnu dominerende danske ordvalg tregrening. Jeg anbefaler i stedet betegnelserne treleddethed eller trefoldig(gørelse). Læs mere om disse sociale tanker her: http://falko.nu/rs/3.html

 

I det følgende ses først sidste del af selve foredraget, som det er transskriberet på dansk, så læseren kan føle sig sikker på, at der efterfølgende er tale om en spørgebesvarelse på GA 332a/1. f. Der er næppe transskriberet direkte fra originale notater/stenografi, men jeg kan ikke udelukke det.

 

Jeg kan kun beklage den ikke så optimale billedkvalitet. Man kan på de fleste computerskærme forstørre det enkelte billedes fremtræden ved at venstreklikke på det en enkelt gang.

 

God studielæsning.

 

- Magnus Falko

STOF OM ÅND OG ÅND OM STOF