OM TREFOLDIGHED

I DEN SOCIALE ORGANISME

 

 

Udgivet i sensommeren 2014. Opdateret 17. oktober 2015.

 

Allerførst: Der er næppe fundet nogen god dansk oversættelse af Rudolf Steiners tyske betegnelse 'Dreigliederung'. Den 'treleddede' eller 'trefoldige' sociale organisme (eller ditto samfundsorganisme) kommer det i nogles øjne nærmere end den mest udbredte danske oversættelse: 'tregrenede'. Der er i trefoldigheden netop ikke tale om en forgrening ud fra samme punkt, men om tre individuelle samfundssfærer: Den kulturelt-åndelige, den politisk-retslige og den økonomiske. Med en individuel økonomisfære menes her ikke kapitalistisk nyliberalisme og profittankegang.

 

 

Hvad er den trefoldige samfundsorganisme? – Gode links i udvalg:

 

http://antroposofi.dk/tregrening/

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Social_threefolding

 

http://threeman.org/?p=1444

 

http://threeman.org/?page_id=10 (artikler af den antroposofisk funderede historiker Terry Boardman. Disse artikler relaterer på forskellig vis til trefoldighedstanken).

 

http://www.globenet3.org/

 

STOF OM ÅND OG ÅND OM STOF