SMART METERS SMART GRIDS SMART CITIES SMART EU & US BORDERS

'SMART METERS' er EU-tvang

 

80 % af alle el-kunder i EU skal senest i 2020 have fjernaflæste, "intelligente" el-målere – og fjernaflæste gasmålere, hvis man har gas. Men vi må helst ikke høre om, hvilke teknologier målerne rummer. Disse såkaldte 'smart meters' er et transatlantisk fænomen, som i EU påtvinges via direktiver.

 

Af Magnus Falko. Udgivet 20. maj 2015, opdateret 17. juni 2015

STOF OM ÅND OG ÅND OM STOF

(Klik på billedet, hvis større/bedre gengivelse ønskes)

Ill. af Jørgen Bitsch, 2015. Taknemmeligt bragt her på FALKO.NU med tilladelse af Bitsch.

"Jean-Claude" er EU-Kommissionens formand (på engelsk: President) Jean-Claude Juncker.

Er tegningen udelukkende fiktion? – Nej, langt fra. Det vil denne temaside påvise. Allerførst: Er 'smart meters' faktisk tvang fra EU?

Ja. I den danske 'Bekendtgørelse om fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet i slutforbruget' står der, at den udgør implementeringen af de to EU-direktiver 2009/72/EF og 2012/27/EU, se note 1 i bekendtgørelsen: retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=160434

Som læseren nok ved, har EU-direktiver lovkraft og skal følges af EU-landene. Ifølge bekendtgørelsen skal en fjernaflæst elmåler bl.a. kunne: "registrere aftag og levering af elektricitet i det kollektive elforsyningsnet særskilt og med en registrering hvert 15. minut eller med kortere intervaller" og "ændre indstillinger for registreringsfrekvensen via et fjernaflæsningssystem". ... Note 1 ses også her:

(KLIK på billedet for større eller bedre gengivelse)

 

 

 

DIREKTIV 2009/72/EF (på engelsk betitlet: 2009/72/EC)på engelsk:

eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0072 (som PDF-fil og på andre sprog: eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex:32009L0072)

 

Samme direktiv på dansk:

eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0072

 

 

 

DIREKTIV 2012/27/EU på engelsk:

eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012L0027 (som PDF-fil og på andre sprog: eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32012L0027)

 

Samme direktiv på dansk:

eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012L0027

 

 

 

BERETNING FRA KOMMISSIONEN Benchmarking af gennemførelsen af intelligente målersystemer i EU-27 med fokus på elektricitet på engelsk: eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1403084595595&uri=COM:2014:356:FIN på dansk: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014DC0356&from=EN

 

*

 

Reuters: Smart grids, smart appliances key for EU Energy Union - Canete (Wed Apr 1, 2015): uk.reuters.com/article/2015/04/01/power-europe-grids-idUKL6N0WY0GB20150401

 

Reuters: Power grid operators aim to get smart as Europe turns green (Thu Mar 19, 2015): uk.reuters.com/article/2015/03/19/power-distribution-europe-idUKL6N0WI3IR20150319

 

*

Smart meters har været i brug i USA i længere tid end i EU. Ideen er med andre ord transatlantisk; et projekt mellem interesser i EU og USA. De fjernaflæste, internet-opkoblede målere indebærer mange aspekter lige fra geopolitisk magt(blok)spil og højere forbrugerpriser til øget elektrostråling og satsning på skifergas (fracking), kul og miljøskadende biobrændsler.

Masseovervågning er endnu et aspekt. Hør mere om smart meters og de såkaldte "smart grids" (smarte energinet) og "smarte byer" på Radio 24syvs program Aflyttet, indtil videre udsendelserne fra ugerne 14, 15 og til dels 16 og 18 i 2015; rul lidt ned og klik på den ønskede udsendelse ud for 2015-podcastene her (klik):

Hvad er det overordnede billede

når vi taler om intelligente/smarte målere og de øvrige "smart"-tiltag?

Og hvad følger der nærmere beskrevet med, hvis vi accepterer "smart"-tvangen?

LØSNINGER OG UDVEJE:

Er der noget, vi i det mindste kan forsøge

at gøre for at undgå installering af 'intelligente/smarte' målere?