TTIP

– ER EØS UDEN EU EN UDVEJ?

 

 

 

ARTIKEL

 

Af Magnus Falko. Udgivet 10. december 2015

 

 

 

 

Hvis udmeldelse af EU bliver den eneste vej ud af TTIP, er EØS (Europæisk Økonomisk Samarbejdsområde) så en brugbar udvej? Sikrer et EU-frit EØS-medlemskab mod TTIP's tvang?

 

 

De igangværende og stærkt omdiskuterede planer om frihandelsaftalen Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) mellem USA og EU synes at ende ud i en alvorlig trussel mod både demokrati, sundhed og natur.

 

Muligvis kan det ende med, at udmeldelse af EU er den eneste løsning. Udmeldelse af EU er selvfølgelig ikke i sig selv nogen garanti for demokrati og en "grøn politik", men udmeldelse bliver måske vores eneste chance for at bevare muligheden herfor.

 

Udmeldelse af EU og en opprioritering af mellemstatsligt samarbejde med andre lande om miljøbeskyttelse og handel med mere vil være en vej at gå. Derudover findes der EØS-modellen. Alle EU-lande er samtidig EØS-lande, men også EFTA-landene (minus Schweiz) er med i EØS.

 

EØS- Wiki: da.wikipedia.org/wiki/E%C3%98S ... EØS hedder på engelsk The European Economic Area og forkortes EEA.

 

EFTA-Wiki: da.wikipedia.org/wiki/EFTA

 

Der florerer især blandt EU-tilhængere en skrøne om, at EØS-landene har et "faxdemokrati", der er tvunget til at overtage al EU-lov. Men det er ukorrekt. Dette redegør jeg for i kapitel 6 i studiebidraget 'Nationalitet, individ og EU': falko.nu/rs/nateu.html ... Deri indkredses både fordele og ulemper ved EØS. Set med demokratiske briller er EØS nemlig klart bedre end EU, men er dog langt fra optimalt.

 

Jeg går ind for udmeldelse af EU, men støtter kun EØS-medlemskab, hvis dette (mod min forventning) skulle vise sig praktisk nødvendigt som en trædesten i frigørelsen fra EU. Denne artikel er derfor ikke nogen opfordring til "rent" EØS-medlemskab, altså uden EU-medlemskab. Artiklens formål er alene at belyse det ukorrekte i et udsagn som dette:

 

"Hvis TTIP kommer, vil den også gælde for Norge, der som bekendt ikke er EU-medlem. Så meget for EU-modstandernes realitetsforståelse." – Udsagn fra et medlem (og folketingskandidat ved folketingsvalget 2015) af partiet Alternativet, Facebook-gruppen 'Alternativet: en seriøs bæredygtig omstilling' , 28. november 2015 kl. 22:49.

 

30. november 2015 stillede jeg derfor Folketingets EU-oplysning følgende tre spørgsmål i e-mail:

 

 

 

Kære EU-oplysning.

 

EØS-landene er som bekendt bundet til nogle dele af EU's lovgivning og ikke til andre.

 

1: Vil EØS-landene per automatik være bundet af TTIP-aftalen, når denne er lavet færdig?

 

2: Eller er de ikke per automatik med, men kan indtræde, hvis de selv vil?

 

3: Hvordan forholder de sig egentlig til TTIP - er de med i forhandlingerne, eller ønsker de (pt.) at holde sig ude?

 

- Tak og venlige hilsener

 

Magnus Falko

 

 

 

1. december kl. 11:30 kom følgende svar-mail:

 

 

Kære Magnus

 

Tak for dine spørgsmål.

 

1. Vil EØS-landene per automatik være bundet af TTIP-aftalen, når denne er lavet færdig?

 

Nej, EØS-landene vil ikke automatisk være bundet af TTIP-aftalen. Det skyldes, at EØS-aftalen ikke omfatter EU’s fælles handelspolitik. Her er en kort introduktion til EØS-samarbejdet:

 

· How EU acts become EEA acts

 

 

2. Eller er de ikke per automatik med, men kan indtræde, hvis de selv vil?

 

Det ved vi faktisk ikke endnu. Det afhænger af, hvordan forhandlingerne mellem EU og USA falder ud. Som Norges statssekretær sagde den 23. oktober 2015: ”Vi vet ikke enda om det vil bli mulig eller ønskelig for Norge å slutte oss til TTIP.”

 

· Norges regering: Trenger Norge EØS og tilslutning til TTIP?

 

Kommissionen er tilhænger af, at tredjelande kan tilslutte sig EU’s handelsaftaler, hvis de møder handelsaftalens ambitionsniveu. I Kommissionens handels- og investeringsstrategi fra oktober 2015 fremgår det, at:

 

“The EU should include in its FTAs appropriate mechanisms allowing other interested countries to join them in future, provided they are ready to meet the established level of ambition.” (Se side 29)

 

· Kommissionen: Trade and Investment Strategy

 

TTIP-aftalen vil dog kunne påvirke EØS-aftalen, for så vidt TTIP ændrer på de områder, der indgår i EØS-aftalen. Det er hovedsageligt EU’s indre marked, konkurrenceret og regler om statsstøtte. Ifølge EØS-aftalen kan EFTA-landene beslutte med enstemmighed, om de vil tilslutte sig EU’s regler på disse områder.

 

 

3. Hvordan forholder de sig egentlig til TTIP - er de med i forhandlingerne, eller ønsker de (pt.) at holde sig ude?

 

EØS-landene deltager ikke i selve forhandlingerne mellem EU og USA. De ønsker til gengæld, at Kommissionen øger dialogen med EØS-landene om TTIP. Det siger de i en resolution fra marts i år:

 

“Urges the European Commission, therefore, to increase the continuous dialogue with the EEA EFTA States’ governments and parliaments with regard to important developments in the negotiations to the extent possible”

 

· EEA Joint Parliamentary Committee adopts resolution on TTIP

 

Lidt relateret til dit spørgsmål, har Hurriyetdailynews, som specialiserer sig i nyheder om Tyrkiet, skrevet en nyhed om, hvad TTIP betyder for Tyrkiet:

 

· Hurriyetdailynews: Transatlantic alliance to cost Turkey ‘$20 billion’

 

 

Du kan læse mere om hvad TTIP går ud på her:

 

 

· EU-Konsulenten: TTIP - verdens største frihandelsaftale

 

· Europa-Kommissionen: About TTIP

 

 

Jeg håber, at du kan bruge oplysningerne. Kontakt os endelig, hvis du har flere spørgsmål.

 

 

Med venlig hilsen

 

Lauge Lukas Bisted Pedersen

Studentermedhjælper

 

 

 

* * * * * * * * * * * *

 

 

Flere links om hvad TTIP nærmere er:

 

 

STOF OM ÅND OG ÅND OM STOF