Af Magnus Falko. Udgivet 31. maj 2015, opdateret 19. september 2015

 

 

Den danske filosof Oskar Borgman Hansen (f. 1924) er tidligere afdelingsleder ved Institut for filosofi, Aarhus Universitet. Borgman Hansen kan kunsten at finde både detaljen og den overordnede idé og formidle dem kritisk på en befriende logisk og saglig måde. Hans skrifter bygger på en gennem mange årtier dybt gennemarbejdet frihedstænkning, og jeg anbefaler dem på det varmeste til alle, der interesserer sig bare det mindste for sig selv og verden omkring sig.

 

Borgman Hansen bevæger sig ikke ind på en ren og skær Ja-Nej-diskussion. Men hvor mange i EU-debatten gør egentlig det? Hvor mange ytrer rent faktisk, at vi eksempelvis bør melde os ud af EU for derefter at læne os tilbage i sofaen og intet mellemfolkeligt foretage os? Jeg har fulgt og deltaget i EU-debatten i 30 år og har ikke hørt nogen ytre noget sådant. Spørgsmålet må være, hvad der svækker eller befordrer et engagerende og socialt sundt samfund. For sådanne studier og overvejelser er Oskar Borgman Hansens små og større værker en guldgrube.

 

Hans skrifter stimulerer en almen vågenhed, som rækker videre end til blot det aktuelle emne.

 

Nedenstående liste er muligvis ikke komplet. Man må meget gerne give mig et tip, hvis man kender til andre Borgman-skrifter om EF/EU. Desuden vil jeg gladeligt opfordre til, at man spørger efter Oskar Borgman Hansens bøger på sit lokale bibliotek og opfordrer personalet til, at de indkøbes til udlån. Så kan endnu flere få glæde og nytte af forfatterskabet. Man kan i det følgende klikke sig til en række af Borgman Hansens artikler og essays om EU og/eller forløberen EF. Foruden skrifterne på internettet (se nederst) er der følgende bøger...

 

 

Bøger af Oskar Borgman Hansen, der omhandler eller omtaler EF eller EU:

 

Menneske og Fællesskab, forlaget Notat, 1993. 61 sider. ISBN 87-87692-60-0. Primært om Maastricht-traktaten, men rummer meget alment, og det meste er endnu gældende og aktuelt. Pris: 100,- kr. i eksempelvis Audonicons Bogsalg: audoniconsbogsalg.dk/samfundsforhold/8412-menneske-og-faellesskab.html

 

Danmark i Europa i Verden, Grevas forlag, 1998. 92 sider. ISBN 87 7235 639 1. Primært om Amsterdam-traktaten, men rummer meget alment, og det meste er endnu gældende og aktuelt. Pris: 98,- kr. i eksempelvis Audonicons Bogsalg: audoniconsbogsalg.dk/samfundsforhold/8234-danmark-ieuropa-iverden.html

 

Den enkelte, staten og den internationale retsorden, C.A. Reitzels forlag, 2003. 152 sider. ISBN 87-7876-329-0. EU behandles eller strejfes i kapitlerne: Indledning om globalisering; Folkeret; Ide og virkelighed. Abstraktion og virkelighed; Islam og vesten; Etisk individualisme; Politik og moral. Pris: 195,- kr. i eksempelvis Audonicons Bogsalg: audoniconsbogsalg.dk/samfundsforhold/8335-den-enkelte-staten-og-den-international.html

 

Kulturkamp, C.A. Reitzels forlag, 2004. 304 sider. ISBN 87-7876-383-5. EF behandles eller strejfes i kapitlerne: Hvad kan vi gøre? – Tanker ved begyndelsen af den nye årgang; Et samfund i opløsning; Begivenhederne i Østeuropa og tregreningen af samfundsorganismen; Rationaliteten, menneskets væsen og det sociale spørgsmål. EU behandles eller strejfes i kapitlerne: Mellem konstruktion og dekonstruktion; Menneskerettigheder; Hvilken retning tager kulturen?; Om at arbejde for fremtidens kultur.

 

 

Artikler og essays på internettet af Oskar Borgman Hansen om EF og EU:

 

Danmark, Fællesmarkedet og samfundets tregrening (1972), privattryk falko.nu/eu/obh-eu-1.html

 

Europas idé og Romtraktaten, det nu hedengangne tidsskrift Janus, nr. 1, 1986 – falko.nu/eu/obh-eu-2.html

 

Hvad kan vi gøre? – Tanker ved begyndelsen af den nye årgang, Janus, nr. 1, 1987 – falko.nu/eu/obh-eu-3.html

 

Et samfund i opløsning, Janus, nr. 3, 1988 – falko.nu/eu/obh-eu-4.html

 

Europa mellem USA og Japan, Janus, nr. 4, 1988 – falko.nu/eu/obh-eu-5.html

 

Revolutionen, det liberale demokratis sejr og fremtiden, Janus, nr. 3, 1989 – falko.nu/eu/obh-eu-6.html

 

Universitet og idealisme, Janus, nr. 2, juli 1990, side 80-82 – falko.nu/eu/obh-eu-7.html

 

Hvad sker der i Øst-Europa, Janus, nr. 3, oktober/november 1990, side 91-95 – falko.nu/eu/obh-eu-8.html

 

Mennesket i verden, Janus, nr. 2, 1991 – falko.nu/eu/obh-eu-9.html

 

Et samfund for mennesker – den enkelte dansker, EF og Verden (1992), privattryk – falko.nu/eu/obh-eu-10.html

 

Det ægte og det uægte "vi", Janus, nr. 2, september 1992, side 46-47 – falko.nu/eu/obh-eu-11.html

 

Europas ansigter, Janus, nr. 2, september 1992, side 70-72 – falko.nu/eu/obh-eu-12.html

 

Efter d. 18. maj, Janus, nr. 2, juli 1993 – falko.nu/eu/obh-eu-13.html

 

Mellem konstruktion og dekonstruktion, Janus, nr. 4, december 1993 – falko.nu/eu/obh-eu-14.html

 

Et bidrag til en rehabilitering af begrebet retfærdighed, Janus, nr. 2, oktober 1994, side 1-7 – falko.nu/eu/obh-eu-15.html

 

Hvilken retning tager kulturen?, Janus, nr. 3, 1994 (Feb 1995), side 3-12 – falko.nu/eu/obh-eu-16.html

 

Efter d. 28. november, Janus, nr. 3, 1994 (Feb 1995), side 13-16 – falko.nu/eu/obh-eu-17.html

 

Janus 1996, Janus, nr. 1, juli 1996, side 9-10 – falko.nu/eu/obh-eu-18.html

 

Åbent brev til Uffe Ellemann-Jensen, i: Frit Norden, nr. 6, december 1996, side 1-2 – falko.nu/eu/obh-eu-19.html

 

I pagt med tiden eller fordelene ved en stormagt, i: Frit Norden, nr. 6, december 1996, side 9-12 – falko.nu/eu/obh-eu-20.html

 

Om adskillelsen af de tre samfundsmagter (1998) fritnorden.dk/nr.5.6-98/06_8.html

 

Om at være sig selv som dansk, i og udenfor EU (1999) – fritnorden.dk/nr.4.5-99/05_14.html

 

EU: Visionerne og virkeligheden (2001) – fritnorden.dk/2001-1.pdf (side 8-10).

 

 

(Oskar Borgman Hansens to bøger 'Aktuelle stridsspørgsmål' (Audonicons Forlag, 2009) og 'Danmarks udenrigspolitik efter 1864' (Aalborg Universitetsforlag, 2012) rummer ingen analyser af EF/EU. De kan købes i Audonicons Bogsalg, men enhver boghandel bør kunne skaffe dem hjem).

 

 

 

*

OSKAR BORGMAN HANSEN OM EU

STOF OM ÅND OG ÅND OM STOF