EU

– den Europæiske Union

På denne temaside kan man læse mine og andres analyser, artikler, læserbreve og udvalgte nyheder om EU – og alternativer til EU.

Den tilgang, jeg har til EU-stoffet, er kritisk og funderet på min varme støtte til både lokalt og mellemfolkeligt samspil på demokratiske grundlag.

'Smart meters' er EU-tvang

80 % af alle el-kunder i EU skal senest i 2020 have fjernaflæste el-målere – og fjernaflæste gasmålere, hvis man har gas. Dette har langt større betydning, end vi hidtil har hørt om fra politikerne.

Smart meters er et led i de såkaldte smart grids (smarte energinet) og smarte byer og er et transatlantisk påhit. Smart meters, også kaldet electricity meters, gennemtvinges netop nu på basis af to EU-direktiver.

Tvangen indebærer øget overvågning, øget elektrostråling/elektrosmog, styrkelse af EU's geopolitiske magtblokspil over for Rusland og de lande, som EU udbytter miljømæssigt og socialt gennem blandt andet udvinding af skifergas (fracking) og dyrkning af afgrøder til biobrændsler.

Det er næppe tilfældigt, at det franske olieselskab Total E&P i 2010 i samarbejde med Nordsøfonden fik tildelt to licenser til efterforskning af skifergas i Danmark...

Følelser, tro og værdier

i EU-debatten

I debatten om EU argumenteres der jævnligt med følelser og værdisæt. Det behøver ikke være noget skidt at inddrage følelser, tro og værdiopfattelser, hvis debatten også rummer saglighed og fakta – men det kræver, at lytteren er ekstra vågen.

Denne side vil løbende bringe eksempler på udsagn fra EU-tilhængere, der viser, at brugen af følelser, halve sandheder og "overførte sammenhænge" kan få os til ikke at stille yderligere spørgsmål. Hvis vi sover!