Erhvervserfaring:

 

1990/04 – nu:

DR-TV, TV2 og diverse filmselskaber

Statist, stuntstatist, lettere stunts og assistance v. special effects og andres stunts på en række film og tv-serier. Tre af filmene er opført på hjemmesiden danskfilmogtv.dk (KLIK – Ved læsning af udprint af CV: søg på hjemmesiden på mit navn ved eventuel interesse).

 

2012/04 – 2016/10:

Frilandsmuseet (v/ Nationalmuseet, F&F, Landbokultur og Søfart)

I 2012-sæsonen havegartner (ufaglært) og opsynsbetjent.

I 2013-, 2014-, 2015- og 2016-sæsonerne opsynsbetjent og museumsvært.

Åbning og lukning af de gamle huse, sikring, publikumsservice, teatervagt.

 

2012/6 – 2013/04:

Post & Tele Museum

Var en af to ansvarshavende museumsværter. Åbning og lukning af museet. Sikring. Publikumsservice.

 

2007/02 – 2010/09:

Kunstmuseet Ordrupgaardsamlingen

Opsynsbetjent. Opsyn med værker, brandsikring, publikumsservice.

 

2009/04 – 2013:

Novelleforlaget I/S (nu lukket).

Korrekturlæser. Korrekturlæsning på en lang række noveller.

 

2002/12 – 2004/08:

Livets Skole – friskole i Vanløse, København

Pædagog i skolens SFO samt ufaglært lærer i dansk og engelsk på mellemtrinnet.

 

1998/03 – 1998/09:

Københavns Kommune, Socialdirektoratet

Ledsager v/ det daværende Servicecentret, Ryesgade 27, 2200 København N.

Ledsagerhjælp til gangbesværede, samt enkelte andre omsorgsydelser.

 

1989/06 – 1998/12:

Enkelte børnehaver

Pædagogmedhjælper nu og da ad kortere perioder i årene før jeg uddannede mig til Steiner-pædagog. Den nævnte tidsperiode er derfor omtrentlig.

 

 

Frivilligt arbejde:

 

1999/03 – 2006/03:

Miljøorganisationen NOAH – Friends of the Earth Denmark (den daværende genteknologigruppe, der nu er integreret i emnegruppen NOAH Landbrug og Fødevarer)

Jeg havde især at gøre med at bremse genmodificering af afgrøder og at belyse grønne alternativer dertil. Det hænder, at jeg stadig yder konsulentbistand til NOAH.

 

 

Uddannelser & kurser:

 

2014/04:

Nationalmuseet (som Frilandsmuseet hører under)

Intensivt 1-dageskursus i identificering af konfliktpotentialer, konfliktforebyggelse og -håndtering.

 

2014/04:

Frilandsmuseet, som led i sæsonansættelsen

Førstehjælp (hjerte-lunge-redning og livreddende førstehjælp).

 

2013/09 – 2013/09:

Odsherred Teaterskole

’Keith Johnstone improvisationsteknik’. 4 dages intensivt kursus v/ Steen Haakon Hansen.

 

2013/02 – 2013/04:

FOF aftenskole

’Drama og improvisation’, for øvede. 10 aftener v/ underviser Hans Parker.

 

2011/09:

AMU-kursus, Århus Social- og Sundhedsskole, Olof Palmes Allé 35, Århus N.

’Voldsforebyggelse og konfliktløsning’. Særligt med henblik på sundheds- og plejesektoren.

 

2006/11 – 2006/12:

AMU-kursus, Afd. Sukkertoppen, Carl Jacobsens Vej 25, 2500 Valby

’Grundlæggende Vagt’ (3 ugers kompetencegivende kursus med emner som vagtrelaterede straffe- & retsplejeregler, selvforsvar og basale alarmsystemer).

 

1999/08 – 2002/11:

Rudolf Steiner Børnehaveseminariet

’Rudolf Steiner-børnehavepædagog’ (3-årig statsanerkendt uddannelse).

 

2000, foråret:

FOF København

Svenskkursus v/ underviser Søren Sørensen.

 

1998/09 – 1998/11:

AMU-Center København, Herlev

’Blomster- og havecenterkursus’, trin 1 og 2.

 

1998, sommeren:

Københavns Socialpædagogiske Seminarium

’Børn og natur’. 37 lektioner om naturformidling og naturaktiviteter med børn.

 

1997/03 – 1997/07:

Rødkilde Naturhøjskole

Alm. højskoleophold. Fag som friluftsliv, økologi, biologi, naturvejledning.

 

1993/03 – 1994/03:

Urteskolen Angelica (v/ kostvejleder Rie Møller)

’Husapoteket’. Lærere var bl.a. en museumsgartner og en plantekyndig farmaceut. Emner: urters medicinske virkninger, urter i mad, historie, m.v.

 

1991/09 – 1992/02:

Støvring Højskole

Mellemlangt højskoleophold. Fag: drama, filosofi, friluftsliv, foto og video.

 

1990/? – 1991/06:

Enghave Projektet

VUC. Fag: Film- & TV-kundskab og Psykologi (begge på HF-niveau), drama.

 

 

Sprog:

 

Dansk: Tale, Læse, Skrive (er mit modersmål)

Engelsk: Tale, Læse, Skrive

Norsk: Læse

Svensk: Tale, Læse